Harmonica Tabs Search - Đỗ Thành Long


Ex: Yesterday, Phía sau một cô gái,..    Copyright © 2018 - Soiqualang_Chentreu | Đỗ Thành Long | theharmonica.net

Harmonica Tabs Search

Mình là một thằng thích chơi Harp
Lại có sở thích xê dịch (Dù ít thôi :v)
Có lần đi "bụi" vô những nơi không có sóng điện thoại, khi nghỉ chân hay cắm trại qua đêm, dưới ánh trăng mình rất muốn thổi harp.
Cơ mà...
Số lượng bài hát mình thuộc thì quá ít :')
Những lúc đó chỉ ước có thể search được bài hát Offline
Nhưng lại không có app harmonica nào thỏa mãn mình
Do vậy!
Mình quyết định làm ứng dụng xem harp tab có thể dùng offline
Và trang Web này là bước đầu hiện thực hóa quyết định đấy

Tất cả dữ liệu harp mình đều copy từ nguồn http://www.theharmonica.net

Xin chân thành cám ơn ban quản trị trang web đã tạo ra một trang web hữu ích đến như vậy!

Liên hệ:

Soiqualang_Chentreu
theharmonica.net

Copyright © 2018 - Soiqualang_Chentreu | THEHARMONICA.NET

Mời các bạn sử dụng!